Tweeinéén
zijtaart

Langs het kanaal de Zuid-Willemsvaart te Zijtaart ligt een groot perceel met een bestemmingsplan voor twee woningen met als belangrijkste eis dat deze nieuwe woning gebouwd dient te worden in de typologie van de langgevelboerderij. Deze typologie is in het ontwerp geabstraheerd en vertaald in vlakken van baksteen, staal en riet. De bakstenen gevels zijn gemaakt in een tegelverband, als een groot mozaïek met een strakke verdeling van ramen refererend aan de lokale bouwstijl. Het rieten dak is als een grafisch vlak ingewerkt tussen de stalen dakranden. De twee woningen zijn geheel onderkelderd wat het woonoppervlak aanzienlijk verruimd. Het benodigde daglicht wordt hier middels koekoeks binnengelaten. De bijgebouwen zijn gemaakt als eenvoudige schuren en geheel uit gebeitst hout opgetrokken. Het daglicht valt door de luiken naar binnen die ook opengezet kunnen worden.


Tweeinéén zijtaart
Tweeinéén zijtaart
Tweeinéén zijtaart
Tweeinéén zijtaart
Tweeinéén zijtaart
Tweeinéén zijtaart
Tweeinéén zijtaart
Tweeinéén zijtaart
Tweeinéén zijtaart
Tweeinéén zijtaart
Tweeinéén zijtaart
Tweeinéén zijtaart
Tweeinéén zijtaart
Tweeinéén zijtaart
Tweeinéén zijtaart

terug

verder


Tweeinéén
zijtaart

Langs het kanaal de Zuid-Willemsvaart te Zijtaart ligt een groot perceel met een bestemmingsplan voor twee woningen met als belangrijkste eis dat deze nieuwe woning gebouwd dient te worden in de typologie van de langgevelboerderij. Deze typologie is in het ontwerp geabstraheerd en vertaald in vlakken van baksteen, staal en riet. De bakstenen gevels zijn gemaakt in een tegelverband, als een groot mozaïek met een strakke verdeling van ramen refererend aan de lokale bouwstijl. Het rieten dak is als een grafisch vlak ingewerkt tussen de stalen dakranden. De twee woningen zijn geheel onderkelderd wat het woonoppervlak aanzienlijk verruimd. Het benodigde daglicht wordt hier middels koekoeks binnengelaten. De bijgebouwen zijn gemaakt als eenvoudige schuren en geheel uit gebeitst hout opgetrokken. Het daglicht valt door de luiken naar binnen die ook opengezet kunnen worden.