Woningbouw Cattepoelseweg

Basis van het idee is een omschakeling te maken met behoud van de huidige ruimtelijke kwaliteit. De bestaande woongebouwen worden verwisseld voor nieuwe bouwvolumes met eenzelfde contour en stedenbouwkundige structuur. De nieuwbouw is evident anders en nieuw maar heeft een sterke relatie met de huidige woningbouw. Het idee is dat de kappers verwisseld kunnen worden, op dezelfde plek wordt het bestaande gebouw verwisseld met een nieuw gebouw. Een gedaanteverwisseling. 
Een grondgebonden driekamer-woning, met een terras aan de achterzijde waar ook de gezamenlijke tuin ligt. Deze woning is levensloopbestendig en is geschikt voor een oudere doelgroep.  
Op de verdiepingen is een tweede woning ontworpen, op de eerste verdieping het woondeel en op de tweede verdieping de slaapkamers. Op deze manier is de bestaande tweekapper getransformeerd naar twee grondgebonden woningen en twee woningen op de twee lagen daarboven.  
Dit idee kan ook toegepast worden op de vierkapper en de zeskapper; daarmee kan in de toekomst de hele wijk gefaseerd transformeren naar nieuwe circulaire woningen met behoud van de bestaande beeldkwaliteit.  
We zouden de woningen graag met een hoge ambitie voor natuur en milieu willen ontwikkelen. De woningen niet alleen volgens de huidige regels duurzaam maken maar een stap verder te gaan en op meerdere aspecten duurzaam en circulair bouwen, rekening houdend met de toekomst.    


Woningbouw Cattepoelseweg
Woningbouw Cattepoelseweg
Woningbouw Cattepoelseweg
Woningbouw Cattepoelseweg
Woningbouw Cattepoelseweg

terug

verder


Woningbouw Cattepoelseweg

Basis van het idee is een omschakeling te maken met behoud van de huidige ruimtelijke kwaliteit. De bestaande woongebouwen worden verwisseld voor nieuwe bouwvolumes met eenzelfde contour en stedenbouwkundige structuur. De nieuwbouw is evident anders en nieuw maar heeft een sterke relatie met de huidige woningbouw. Het idee is dat de kappers verwisseld kunnen worden, op dezelfde plek wordt het bestaande gebouw verwisseld met een nieuw gebouw. Een gedaanteverwisseling. 
Een grondgebonden driekamer-woning, met een terras aan de achterzijde waar ook de gezamenlijke tuin ligt. Deze woning is levensloopbestendig en is geschikt voor een oudere doelgroep.  
Op de verdiepingen is een tweede woning ontworpen, op de eerste verdieping het woondeel en op de tweede verdieping de slaapkamers. Op deze manier is de bestaande tweekapper getransformeerd naar twee grondgebonden woningen en twee woningen op de twee lagen daarboven.  
Dit idee kan ook toegepast worden op de vierkapper en de zeskapper; daarmee kan in de toekomst de hele wijk gefaseerd transformeren naar nieuwe circulaire woningen met behoud van de bestaande beeldkwaliteit.  
We zouden de woningen graag met een hoge ambitie voor natuur en milieu willen ontwikkelen. De woningen niet alleen volgens de huidige regels duurzaam maken maar een stap verder te gaan en op meerdere aspecten duurzaam en circulair bouwen, rekening houdend met de toekomst.